ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

ZAGŁOSUJWYNIKI
koniec ankieta
Logo BIP

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

Zespół Szkół w Wesołej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

imienia marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 

 

Patriotyczny apel okolicznościowy

poświęcony II wojnie światowej

 

    Historyczne uroczystości rocznicowe na terenie szkoły, poprzez przypominanie uczniom w ciekawy sposób istotnych faktów z naszej historii, mają budować miłość i poświecenie dla naszej ojczyzny, ukazywać wzorce do naśladowania, kształtować patriotyczne postawy. Ważną rolę w działaniach szkoły w tym kierunku, zajmuje corocznie program patriotyczny, poświęcony kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym roku program ten miał jednak rozszerzony wymiar, bowiem 25 września b.r. zorganizowaliśmy w naszym Zespole Szkół okolicznościowy apel poświęcony upamiętnieniu 75 rocznicy wspólnej agresji Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, 75 rocznicy rozpoczęcia tworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego, oraz 70 – tej rocznicy Powstania Warszawskiego. Poprzez właściwą narrację, poezję i pieśń przybliżyliśmy zebranym te tragiczne dla naszego i innych narodów wydarzenia. Obok uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły obecni na programie byli też zaproszeni goście w osobach: Radnego Powiatu Brzozowskiego Pana Wiesława Marchla, Sołtysa wsi Wesoła Pana Jarosława Dąbrowskiego, oraz naszego lokalnego patrioty i byłego polonisty Pana Władysława Pytlaka.

Prócz najważniejszych faktów związanych z przebiegiem „kampanii wrześniowej” w 1939 r. wspomnieliśmy również o tragicznym losie 1.5 mln obywateli polskich zesłanych do łagrów i więzień radzieckich, które przeżyła zaledwie połowa. Nie pominęliśmy przy tym zbrodni jakiej dopuścili się radzieccy oprawcy mordując podstępnie w Katyniu, Miednoje, Charkowie ponad 20 tysięcy polskich oficerów. W naszym programie zaznaczyliśmy także wkład w zwycięstwo nad faszyzmem jaki wniosły polskie formacje wojskowe walcząc na różnych frontach II wojny światowej. Poruszyliśmy wreszcie sytuację  społeczeństwa polskiego pod okupacją, przybliżyliśmy także struktury i formy działań różnych organizacji konspiracyjnych w ramach Polskiego Państwa Podziemnego na ziemiach polskich, czego kulminacyjnym punktem było zorganizowanie powstania zbrojnego w Warszawie, którego obchodzimy obecnie 70- tą rocznicę. Dla obrazowego przedstawienia wszystkich powyższych faktów przez cały program wykorzystywaliśmy właściwą historyczną mapę tematyczną.

 

Na zakończenie tego okolicznościowego patriotycznego apelu, prowadzący go narrator skierował do młodego pokolenia przesłanie, kształtujące w nim postawę wzajemnej tolerancji w stosunkach międzyludzkich, co jest niezbędnym warunkiem dla budowania jednego z najcenniejszych dla współczesnego człowieka dóbr, jakim jest „Pokój”.

Doceniając przelaną krew i ogromne zasługi w obronie naszej Ojczyzny jakie wnieśli nasi wielcy rodacy walcząc różnymi sposobami przeciwko agresorowi niemieckiemu i radzieckiemu, uczciliśmy ich minutą ciszy.

Przygotowany program spotkał się z dużym uznaniem ze strony wszystkich obecnych, co okazali oni długimi gromkimi  oklaskami. Na zakończenie programu prócz Pani Dyrektor Lesławy Baran głos zabrał Radny Powiatu Brzozowskiego Pan Wiesław Marchel, który zwracając się do uczniów ukazał im przykładowe formy „patriotyzmu współczesnego” – w jaki sposób współcześni uczniowie mogą w aktualnej rzeczywistości ukazywać swą miłość do naszej ojczyzny.

 

Adam Świder

 

 

 

 

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl