ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

ZAGŁOSUJWYNIKI
koniec ankieta
Logo BIP

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

 

Zespół Szkół w Wesołej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

imienia marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wstań Polsko Moja!...”

 

Narodowe Święto Niepodległości w ZS w Wesołej

 

 

      Historyczne uroczystości rocznicowe organizowane na terenie szkoły mają poprzez przypominanie uczniom w ciekawy sposób istotnych faktów z naszej historii, budować miłość, przywiązanie i gotowość do poświęceń dla Naszej Ojczyzny, ukazywać wzorce do naśladowania, kształtować patriotyczne postawy. Przypominamy uczniom, że to dzięki naszym pradziadom mogły przetrwać w tych dawnych trudnych czasach najcenniejsze nasze wartości narodowe takie jak: historia, język, tradycja, kultura i że to dzięki nim możemy się teraz cieszyć niepodległą i wolną ojczyzną. Szczególną rolę w działaniach naszej szkoły w tym kierunku zajmuje corocznie okolicznościowy program artystyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który w tym roku zorganizowaliśmy w przeddzień Święta – tj. w dn. 10 listopada. W programie upamiętniliśmy także Patrona naszych dwóch szkół marszałka Józefa Piłsudskiego, który wielce przyczynił się dla naszej niepodległości.

    Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą w miejscowym kościele parafialnym odprawioną przez księdza katechetę Michała Bobę, który podczas kazania wygłosił do zgromadzonych piękne patriotyczne słowo.

Naszą szkolną uroczystość uświetniła obecność szanownych gości w osobach: Zastępcy Wójta i Sekretarz Gminy Nozdrzec p. Sabiny Południak, Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec p. Stanisława Potocznego, Członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego p. Wiesława Marchla, oraz sołtysa wsi Wesoła p. Jarosława Dąbrowskiego. W scenariuszu programu artystycznego znalazły się między innymi dwie scenki tematyczne, aby w ten obrazowy sposób skutecznie dotrzeć do odbiorców.

     Postaciami w pierwszej scence byli trzej władcy zaborczych państw: cesarz Austrii, król Prus i caryca rosyjska, którzy podzielili się Polską, a w kulminacyjnym momencie scenki drapieżnie rozdarli współczesny kontur Polski. Bohaterami drugiej scenki byli polscy uczniowie jednej ze szkół w zaborze niemieckim, którzy to mimo zdecydowanych nacisków ze strony niemieckiego nauczyciela skutecznie opierali się, aby lekcja nie przebiegała w języku niemieckim.

 Całość programu wzbogacona została odpowiednią narracją, patriotyczną pieśnią i poezją, wymowną dekoracją. Uczniowie występowaliw strojach właściwie dobranych do poszczególnych scenek.

      Na zakończenie na scenę wyszła dwójka najmłodszych szkolnych recytatorów, którzy zakochani w naszej ojczyźnie, poprzez słowo poezji ukazali jak bardzo pragną poznać jej historię.

 Uroczystość wywarła ogromne wrażenie na wszystkich obecnych, co podkreślili w swym wystąpieniu poruszeni znamienici Goście.

 

 

Adam Świder
Moja ojczyzna wczoraj i dziś”

Patriotyczny apel okolicznościowy poświęcony II wojnie światowej

 

17 września b.r. zorganizowaliśmy w naszym Zespole Szkół okolicznościowy apel patriotyczny upamiętniający tragedię II wojny światowej. Tym razem nasz program przygotowaliśmy pod hasłem „Moja ojczyzna wczoraj i dziś”, co związane było z faktem oparcia wszystkich recytacji w programie na tomiku poezji naszego lokalnego poety Władysława Pytlaka, pod tym samym tytułem.

Obok uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły obecni na programie byli też zaproszeni goście reprezentujący władze Powiatu Brzozowskiego (członek Zarządu Powiatu, reprezentujący Starostę - pan Wiesław Marchel) i władze Gminy Nozdrzec (Radny - pan Stefan Pinderski). Społeczność wsi Wesoła reprezentował Sołtys - pan Jarosław Dąbrowski.

Na naszym programie obecny był także autor tomiku poezji patriotycznej „Moja Ojczyzna wczoraj i dziś” pan Władysław Pytlak. Wiersze zawarte w tym zbiorze zawierają uczucia i refleksje autora związane z Ojczyzną, z jej przeszłością i teraźniejszością. Często przywoływane są w nich dramatyczne fakty nieustannych zmagań w walce o wolność naszej ojczyzny.

Prócz najważniejszych faktów związanych z przebiegiem „kampanii wrześniowej” w 1939 r. wspomnieliśmy o tragicznym losie 1.5 mln obywateli polskich zesłanych do łagrów i więzień radzieckich, a które przeżyła zaledwie połowa. Nie pominęliśmy przy tym zbrodni jakiej dopuścili się radzieccy oprawcy mordując podstępnie w Katyniu, Miednoje, Charkowie i kilku innych miejscach ponad 20 tysięcy polskich obywateli. W naszym programie zaznaczyliśmy także wkład w zwycięstwo nad faszyzmem jaki wniosły polskie formacje wojskowe walcząc na różnych frontach II wojny światowej – między innymi w bitwie pod Monte Cassino. Poruszyliśmy wreszcie sytuację społeczeństwa polskiego pod okupacją, wspomnieliśmy też tragedię Powstania Warszawskiego w 1944r.

Nasz program prócz tematycznej narracji i właściwie dobranej patriotycznej poezji wzbogacony został pieśnią i niezwykle wymowną scenografią. Dla obrazowego przedstawienia wszystkich powyższych faktów przez cały program wykorzystywaliśmy też właściwą historyczną mapę tematyczną.

 

Na zakończenie tego okolicznościowego patriotycznego apelu, prowadzący go narrator skierował do młodego pokolenia przesłanie, kształtujące w nim „postawę wzajemnej tolerancji w stosunkach międzyludzkich, co jest niezbędnym warunkiem dla budowania jednego z najcenniejszych dla współczesnego człowieka dóbr, jakim jest „Pokój”.

Doceniając przelaną krew i ogromne zasługi w obronie naszej Ojczyzny jakie wnieśli nasi wielcy rodacy walcząc różnymi sposobami przeciwko agresorowi niemieckiemu i radzieckiemu, uczciliśmy ich minutą ciszy. Na symbolicznym „grobie” złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.

Na zakończenie naszego programu głos zabrali obecni zaproszeni goście reprezentujący władze Powiatu i Gminy. W podobnym patriotycznym duchu swe słowo wygłosili także: Sołtys wsi Wesoła, oraz autor wykorzystanego w scenariuszu tomiku poezji patriotycznej „Moja ojczyzna wczoraj i dziś”.

 

Adam Świder

Relacja fotograficzna w galeri


 

Galerie

Wstań Polsko Moja !

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>