ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

ZAGŁOSUJWYNIKI
koniec ankieta
Logo BIP

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 


 

 

Zespół Szkół w Wesołej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

imienia marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 Uwaga KONKURS!!!


Rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza, w związku z tym Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs wiedzy „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”. W setną rocznicę śmierci pisarza i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin nasi uczniowie będą mieli okazję dokładniej zapoznać się z twórczością i osobą tego wybitnego pisarza.

Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2016 r. jego cele to:

•sprawdzenie znajomości biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza;

• kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, bohaterów z tekstem;-

• rozbudzanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza;-

• kształtowanie uczuć patriotycznych;

• przypomnienie wydarzeń historycznych opisanych w powieściach Henryka Sienkiewicza;

• doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informatycznej oraz wyszukiwania informacji z różnych źródeł;

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Gimnazjum Nr 2 w Wesołej,a jego zadaniem będzie właściwe wypełnienie zadań poświęconych życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

Aleksandra Mazur
„Sukcesy naukowe naszej gimnazjalistki”


Egzamin gimnazjalny to duże przeżycie dla każdego ucznia, ponieważ to od niego niekiedy zależy dalsza droga życia. Opuszczając mury gimnazjum, uczniowie muszą stawić czoła wielu przeciwnościom. I choć nie do końca dorośli, zaczynają podejmować pierwsze samodzielne decyzje.

Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość zwolnienia z egzaminu, dzięki udziałowi
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
i zdobyciu w nich wysokiego miejsca.

Martyna Kudła

Martyna Kudła, uczennica III klasy Gimnazjum Nr 2 Wesołej brała udział w dwóch konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
(z chemii i geografii) oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach - Słudzy Boży
Rodziny Ulmów. W każdym z nich doskonale poradziła sobie z trudnymi pytaniami, przechodząc do kolejnych etapów. Ostatecznie została laureatką konkursu chemicznego
i finalistką konkursu z geografii. Nagrodą w tych konkursach jest zwolnienie z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów
z tego egzaminu. W Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach zajęła na II etapie 3 miejsce
a na III etapie 13 miejsce, otrzymując cenna nagrodę (aparat fotograficzny).

Wszyscy trzymamy za nią kciuki i życzymy powodzenia w dalszej nauce.

 

Krystyna Potoczna

 

 


 

UWAGA KONKURS

„Matematyka jest wspaniałym rozległym krajobrazem,

otwartym dla wszystkich,

którym myślenie sprawia prawdziwą radość”.

 

Informujemy, że 7 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Wesołej odbędzie się coroczny Gminny Konkurs Matematyczny.

Do udziału w nim zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas od IV – VI szkoły podstawowej. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 uczestników, wyłonionych w konkursie wewnątrzszkolnym.

Zgłoszenia prosimy składać do Zespołu Szkół w Wesołej pod telefon (013)43 98 263 do dnia 31.05 2016r. Należy podać liczbę uczniów biorących udział w konkursie oraz klasę, do której uczęszczają.

Konkurs będzie miał formę testu, dostosowanego do możliwości uczniów.

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorki konkursu Pani Barbary Majdy - Pęcherek. 

Rocznice i Święta Majowe w Zespole Szkół w Wesołej

 

W dn. 28 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół w Wesołej zorganizowano uroczysty, patriotyczny program artystyczny, upamiętniający „Rocznice i Święta Majowe”. W tym roku program ten miał hasło: „Wiwat Konstytucja! Wiwat Sejm!”. Tradycyjnie już, prócz treści dotyczących Konstytucji 3 go Maja i Święta Flagi Państwowej, w programie zawarto też wzmianki o Święcie Matki Bożej Królowej Polski, zakończeniu II wojny światowej, czy też o Święcie Pracy.


więcej w aktualnościach


 

Wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Księdza Biskupa


 

30 marca 2016 r. naszą szkołę odwiedził dostojny gość – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek.

 

W związku ze zbliżającym się bierzmowaniem klas III gimnazjum mieliśmy zaszczyt powitać Księdza Biskupa. Było to dla nas niecodzienne wydarzenie, na które czekaliśmy z niecierpliwością.

 

Cała szkoła, zebrana w holu, witała Szanownego Gościa śpiewem pieśni „Bądź pozdrowiony gościu nasz…”, następnie głos zabrała Pani Dyrektor Lesław Baran, wygłaszając piękne powitanie. Przedstawiciele najmłodszych klas przywitali Księdza Biskupa wierszykami i wręczyli skromne upominki, a On z uśmiechem pobłogosławił maluchy.

 

Główną częścią wizyty były wspólnie odśpiewane pieśni religijne pod przewodnictwem Pani Moniki Sobkowicz i chóru gimnazjalistek. Stworzyło to podniosły i uroczysty nastrój.

 

Pod koniec części powitalnej delegacja najstarszych uczniów, recytując wiersz, podziękowała Księdzu Biskupowi i ofiarowała kwiaty oraz pamiątkowy album.

 

Nasz Gość w słowach skierowanych do zebranych przekazał słowa wsparcia, a także opowiedział krótko o sobie.

 

Po wspólnej modlitwie udał się, aby odwiedzić i pobłogosławić innych mieszkańców Gminy Nozdrzec.

 

Ten dzień na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.

 

 

Agnieszka Bober

Więcej fotografii w galerii

Aleksandra Mazur


 

Duży sukces naszych uczniów w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

 

 

Zadaniem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


Więcej w aktualnościach :)

 WOKALNY SUKCES JULII KUDŁY


W dniu 16 stycznia 2016 w Dynowie odbył się XIX Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowała Julia Kudła. Zaśpiewała dwa utwory: „Anioł pasterzom mówił” i „Całą noc padał śnieg”.

Jury w składzie:

Przew. dr Jerzy Kołodziej (dyr. szkoły muzycznej),

Bogusława Dulska, Krystyna Dżuła, Krystian Balawender, Daniel Maziarz, doceniło występ Julii, przyznając jej I miejsce i złotą bombkę.

 

 galeria zdjęć poniżej:)

 


XV GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

 

W tym roku już po raz 15-ty odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowały: Alicja Dąbrowska, Anna Dąbrowska, Julia Kudła i Patrycja Winiarska. Wszystkie dziewczyny zaprezentowały się bardzo dobrze, ale niestety jury musiało wybrać najlepszych z najlepszych.

1 miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Anna Dąbrowska, zaś w kategorii gimnazjów- Julia Kudła. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

 

 galeria zdjęć poniżej:)Wstań Polsko Moja!...”

 

Narodowe Święto Niepodległości w ZS w Wesołej

 

 

      Historyczne uroczystości rocznicowe organizowane na terenie szkoły mają poprzez przypominanie uczniom w ciekawy sposób istotnych faktów z naszej historii, budować miłość, przywiązanie i gotowość do poświęceń dla Naszej Ojczyzny, ukazywać wzorce do naśladowania, kształtować patriotyczne postawy. Przypominamy uczniom, że to dzięki naszym pradziadom mogły przetrwać w tych dawnych trudnych czasach najcenniejsze nasze wartości narodowe takie jak: historia, język, tradycja, kultura i że to dzięki nim możemy się teraz cieszyć niepodległą i wolną ojczyzną. Szczególną rolę w działaniach naszej szkoły w tym kierunku zajmuje corocznie okolicznościowy program artystyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który w tym roku zorganizowaliśmy w przeddzień Święta – tj. w dn. 10 listopada. W programie upamiętniliśmy także Patrona naszych dwóch szkół marszałka Józefa Piłsudskiego, który wielce przyczynił się dla naszej niepodległości.

    Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą w miejscowym kościele parafialnym odprawioną przez księdza katechetę Michała Bobę, który podczas kazania wygłosił do zgromadzonych piękne patriotyczne słowo.

Naszą szkolną uroczystość uświetniła obecność szanownych gości w osobach: Zastępcy Wójta i Sekretarz Gminy Nozdrzec p. Sabiny Południak, Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec p. Stanisława Potocznego, Członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego p. Wiesława Marchla, oraz sołtysa wsi Wesoła p. Jarosława Dąbrowskiego. W scenariuszu programu artystycznego znalazły się między innymi dwie scenki tematyczne, aby w ten obrazowy sposób skutecznie dotrzeć do odbiorców.

     Postaciami w pierwszej scence byli trzej władcy zaborczych państw: cesarz Austrii, król Prus i caryca rosyjska, którzy podzielili się Polską, a w kulminacyjnym momencie scenki drapieżnie rozdarli współczesny kontur Polski. Bohaterami drugiej scenki byli polscy uczniowie jednej ze szkół w zaborze niemieckim, którzy to mimo zdecydowanych nacisków ze strony niemieckiego nauczyciela skutecznie opierali się, aby lekcja nie przebiegała w języku niemieckim.

 Całość programu wzbogacona została odpowiednią narracją, patriotyczną pieśnią i poezją, wymowną dekoracją. Uczniowie występowaliw strojach właściwie dobranych do poszczególnych scenek.

      Na zakończenie na scenę wyszła dwójka najmłodszych szkolnych recytatorów, którzy zakochani w naszej ojczyźnie, poprzez słowo poezji ukazali jak bardzo pragną poznać jej historię.

 Uroczystość wywarła ogromne wrażenie na wszystkich obecnych, co podkreślili w swym wystąpieniu poruszeni znamienici Goście.

 

 

Adam Świder
Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>